RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KLIENTÓW (RODO)


AURA REAL ESTATE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Jana Pawła II nr 61 lok. 219, kod pocztowy: 01-031 Warszawa, posiadająca numer: REGON 364461710, NIP 679-31-28-576, nr KRS 0000618392, dba o Państwa dane osobowe, dlatego w trosce o ich bezpieczeństwo proszę zapoznać się z klauzulami informacyjnymi dotyczącymi ich przetwarzania zamieszczonymi poniżej, zgodnie z  art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/ 679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119/1 z 4.5.2016 r.; dalej: „RODO”).

1. Administratorem Pana/ Pani danych osobowych jest – AURA REAL ESTATE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Jana Pawła II nr 61 lok. 219, kod pocztowy: 01-031 Warszawa, posiadająca numer: REGON 364461710, NIP 679-31-28-576, nr KRS 0000618392 (dalej także: „Spółka”). Kontakt z Administratorem jest możliwy:

· pod numerem telefonu: +48 600 627 308

· pod adresem e-mail: sprzedaz@gdanska120.pl;

· listownie na adres: AURA REAL ESTATE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa z siedzibą w Warszawie, ul. Jana Pawła II nr 61 lok. 219, kod pocztowy: 01-031 Warszawa. Polityka prywatności oraz Polityka Bezpieczeństwa Informacji jest sporządzona i dostępna w formie elektronicznej oraz papierowej - w biurze Administratora: ul. Gdańska 120; 90-519 Łódź.

2. Przetwarzanie danych osobowych przez Administratora odbywa się wyłącznie w celu przedstawienia oferty (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO) lub realizacji umowy w zakresie niezbędnym dla realizacji usług świadczonych przez Administratora (na podstawie art. 6
ust. 1 lit. b i c RODO).

3.Odbiorcą danych osobowych wskazanych w pkt 2 (powyżej) będzie:

a) Administrator,

b) zleceniobiorcy Administratora zajmujący się jego obsługą administracyjną oraz rozliczeniami u Administratora,

c) zleceniobiorcy Administratora wykonujący zadania związane z realizacją celu wskazanego w pkt 4) i 5 ) (poniżej);

d) podmiot zewnętrzny:

· Biuro Rachunkowe PERFEKT01 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą przy ul. Przemiarki 23/24 (kod pocztowy: 30-834 Kraków) zajmująca się na podstawie zawartej z Administratorem umowy obsługą księgową Administratora;

· Ewa Ryfa prowadząca działalność gospodarczą pod firmą: Ewa Ryfa eTracto, ul. Lirowa 24 lok. 21, 02-387 Warszawa, zajmująca się na podstawie zawartej z Administratorem umowy obsługą reklamową i marketingową Administratora;

f) podmioty świadczące usługi obsługi informatycznej na rzecz Administratora;

g) właściwy organ podatkowy.

4. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne dla realizacji umowy w zakresie usług świadczonych przez Administratora.

5. Podane przez Państwa dane będą przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego produktów i usług Administratora do czasu, aż Pan/ Pani zgłosi sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu, cofnie zgodę, jeśli przetwarzaliśmy je na podstawie tzw. zgody marketingowej lub sami ustalimy, że się zdezaktualizowały.

6. Podane przez Państwa dane osobowe przechowywane będą przez Administratora przez okres wymagany przez prawo w związku z realizacją oferty lub umowy w zakresie usług świadczonych przez Administratora, a także przez okres niezbędny dla realizacji obowiązków księgowych i podatkowych oraz ewentualną konieczność dochodzenia roszczeń wynikających z umowy w zakresie usług świadczonych przez Administratora.

7. W związku z przetwarzaniem danych osobowych mają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu do przetwarzania danych osobowych, a także prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

8. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznacie Państwo, że przetwarzanie danych osobowych wskazanych w pkt 1 (powyżej) narusza przepisy RODO.

9. Mają Państwo prawo do żądania informacji o swoich danych osobowych oraz podmiotach, którym zostały one udostępnione.

10. Administrator nie przekazuje danych osobowych do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.

11.Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.


Potwierdzam otrzymanie niniejszej informacji, jak również akceptuję Jej postanowienia, w tym w odniesieniu do kategorii Odbiorców, którym zostaną udostępnione moje dane osobowe, jak i celów, których realizacji będą służyły.

Biuro sprzedaży

ul. Gdańska 120/1
90-350 Łódź

Godziny pracy:
Poniedziałek – Piątek: 09:00 – 17:00
W pozostałych godzinach i weekendy
prosimy o kontakt telefoniczny.

tel: +48 503 566 707
e-mail: sprzedaz@gdanska120.pl

Szukasz mieszkania?

Zostaw nam wiadomość.
Skontaktujemy się z Tobą.